kancelaria@controlsave.pl

panel klienta

+42 230 03 97

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA BIZNESOWE

CO TO JEST I JAK TO ROBIMY W NASZEJ FIRMIE?

ControlSave to firma, która od 2014 r. świadczy kompleksowe usługi prawno-finansowe przy wykorzystaniu innowacyjnych i ekologicznych metod obsługi podmiotów gospodarczych oraz osób prywatnych. Zaufały nam nie tylko wielkie korporacje, ale również mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia, a także klienci indywidualni.
więcej...POMAGAMY ODNALEŹĆ SIĘ W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI

Finanse w ControlSave

Zakres naszych usług

Zakres naszych usług: księgowość, płace, kadry, doradztwo podatkowe i doradztwo prawne oraz wsparcie informatyczne.


Rozwiązujemy problemy, żeby nasi Klienci mogli skupić się na rozwijaniu swoich firm.

 • Prowadzimy sprawy podatkowo-księgowe i prawne dla przedsiębiorców z różnych branż.
 • Oferujemy rozliczenie PIT-ów online i nowoczesne biuro rachunkowe online.
 • Gwarantujemy atrakcyjne warunki współpracy dla podmiotów rozpoczynających działalność.
 • Zapewniamy doradztwo i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w CEIDG oraz rejestrację w KRS.
 • Nadzorujemy płatności i zapewniamy płynność finansową.
 • Prowadzimy windykację należności.
 • Zapewniamy pomoc prawną w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Księgowość, prawo i podatki to podstawowe obszary działalności Kancelarii. Chcemy, aby nasi Klienci poświęcali uwagę i energię wyłącznie na rozwój swojej działalności. Stosujemy najnowsze technologie i nowoczesne oprogramowanie.


Kancelaria Podatkowa ControlSave | Biuro Rachunkowe Łódź oferuje usługi księgowe klientom z całej Polski. Usługi księgowe, doradztwo podatkowe i doradztwo prawne świadczymy zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Obsługujemy spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółki osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie i komandytowe),

O kancelarii

fundacje, stowarzyszenia (w tym organizacje pożytku publicznego) oraz osoby fizyczne (przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą).


Aby zapewnić naszym Klientom komfortowe usługi i stały dostęp do informacji, proponujemy oryginalne rozwiązania z wykorzystaniem najnowszych technologii. Łączymy bezpieczeństwo IT z profesjonalną księgowością. Działamy skutecznie, a naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie oraz wiedza z zakresu prawa, podatków i rachunkowości. Kancelaria Podatkowa ControlSave | Biuro Rachunkowe Łódź to osobisty prawnik i księgowy dla Państwa firmy oraz wiarygodny partner w biznesie.

Nowoczesne Biuro Rachunkowe

 • Z chwilą podpisania umowy przejmujemy odpowiedzialność za rachunki i podatki Twojej firmy.
 • Doradzamy przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Zapewniamy pomoc prawną, księgową i informatyczną w codziennej działalności.
Bezpieczna współpraca
 • Jesteśmy ubezpieczeni na maksymalną sumę ubezpieczenia obowiązkowego OC w wysokości 10.000,00 €.
 • Zawarliśmy ubezpieczenia dodatkowe na łączną kwotę 300.000,00 PLN.

Prawo w ControlSave

Botizm

Botizm to autorski kierunek w sztuce i projektowaniu użytkowym, opracowany i stosowany w praktyce przez Jarosława Bikiewicza. Etymologią nawiązuje do „bota”, programu informatycznego, wyręczającego człowieka w wielu działaniach i udatnie odwzorowującego ludzkie zachowania. Botizmy można więc definiować jako wypowiedzi artystyczne w różnych dziedzinach twórczości (literackiej, architektonicznej, projektowej), których celem jest prognozowanie i obrazowanie nieuniknionej ewolucji zarówno na poziomie cywilizacyjnym,

jak i jednostkowym. Podstawą tych prognoz są raporty międzynarodowych instytutów badawczych, statystyki krajowe, analiza przekazów medialnych, a zwłaszcza wielopoziomowa obserwacja złożonych reakcji człowieka w czasach rewolucji cyfrowej. Najważniejsze zagadnienia podlegające artystycznemu przetworzeniu wiążą się przede wszystkim z problematyką geopolityczną, chociażby z przeludnieniem miast, niekontrolowanym wzrostem populacji, migracjami w skali globalnej i ograniczeniem zasobów naturalnych.

Metodologia sztuki użytkowej i projektowej

Botizmy jako dzieła użytkowo-artystyczne zostały przez ich twórcę podporządkowane sześciu zasadom teoretycznym.


Zasada 1. Przynajmniej dwie funkcje w jednym obiekcie


Taka kondensacja oznacza radykalne zmniejszenie liczby otaczających nas przedmiotów, a tym samym pozwala na większą swobodę w przestrzeni. Jest również odpowiedzią na rosnące zagęszczenie mieszkańców w aglomeracjach miejskich, co wiąże się z ograniczeniem powierzchni przypadającej na jedną osobę. Zasada kumulowania funkcji w jednym obiekcie może przeciwdziałać nadprodukcji przedmiotów użytkowych oraz przyczynić się do minimalizacji zużycia surowców naturalnych.

Zasady botizmu

Zasada 2. Produkcja z wykorzystaniem lokalnych materiałów i technologii


Zgodnie z tą zasadą wszystkie obiekty są wykonywane z surowców, które wyhodowano, pozyskano lub przetworzono w bliskim otoczeniu. W praktyce oznacza to implementację w lokalnych fabrykach i warsztatach rozmaitych technologii do samodzielnej produkcji, a co za tym idzie znaczne ograniczenie importu lub jego całkowite wyeliminowanie. Korzyścią bezpośrednią będzie w tym wypadku zmniejszone zużycie paliw, ograniczenie wydatków na transport i obniżenie ceny produktu.

Wstęp do "Sztuki potrzebnej"

Różnice w podejściu koncepcyjnym do tworzenia sztuk czystych a postrzeganiem procesu twórczego w projektowaniu użytkowym są znaczne. Jednak dla osób niezwiązanych ze wzornictwem różnice te są mało rozpoznawalne lub wręcz nieistotne. Zazwyczaj postrzeganie procesu projektowego jest mylnie utożsamiane z tworzeniem sztuki , co spotyka się ze słuszną dezaprobatą projektantów wzornictwa przemysłowego. Samo umiejscowienie wydziałów wzornictwa w uczelniach artystycznych bywa mylące dla kadry kierowniczej zakładów produkcyjnych, na co zwracają uwagę niektórzy czynni projektanci wzornictwa.

Czasami umiejętności projektanta są pomniejszane, ponieważ legitymuje się on dyplomem akademii sztuk pięknych. Potencjalni klienci powierzchownie utożsamiają profil edukacji z estetyzacją kształtów zewnętrznych, a nie z projektowaniem technicznym. To zasadniczy błąd.


W związku z takim postrzeganiem tworzy się bariera pomiędzy artystami a projektantami wzornictwa i niechęć obu stron do współpracy. Dlatego też projektanci są postrzegani jako zawodowe hybrydy i bywają czasami wykluczani z obydwu środowisk. Takie podejście ogranicza rozwiązania artystyczno-projektowe, które najczęściej powstają na styku dwóch komplementarnych umiejętności.

"Sztuka potrzebna"

Projekt dyplomowy nazwany „Sztuka potrzebna” polega na łączeniu świata sztuk pięknych z projektowaniem wzornictwa przemysłowego. Punktem wyjścia jest, wedle uznania, rozpoczęcie działań w procesie twórczym lub projektowym, zależnie od umiejętności osób zaangażowanych w projekt. Proces ten wymaga ukształtowanego poczucia estetyki oraz wiedzy z zakresu wzornictwa przemysłowego mi. in. ergonomii i antropometrii.

Sztuka potrzebna opiera się na odchodzeniu od trendu dehumanizacji przedmiotów użytkowych. Zakłada ewolucję i łączenie wszystkich dziedzin sztuki oraz uzupełnianie ich o cechy użytkowe. System twórczo-projektowy sztuki potrzebnej ma na celu wprowadzenie zmian w myśleniu konsumenckim. Polega on na zrównoważonym balansie pomiędzy kształtem dostosowanym w proporcjach do ergonomii i antropometrii człowieka a technologią wytwarzania krótkich lub długich serii, wielofunkcyjnością w jednej bryle i możliwością skalowania w nowe formy użytkowe.

Biografia

ControlSave Sp. z o.o.

NIP 7252077655

REGON 101816539

KRS 0000518998

ul. Sienkiewicza 52/29

90 - 058 Łódź

© ControlSave Sp. z o.o. 2021

Kancelaria

Al. Kościuszki 67 / 3

90 - 432 Łódź

tel. 42 230 03 97

kancelaria@controlsave.pl