| Logowanie | ControlSave - facebook ControlSave - google plus |

księgowość, prawo i podatki
pewność i bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych
indywidualne podejście i najlepsze rozwiązania

spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia - księgi handlowe

spółki z o.o., fundacje, stowarzyszenia - księgi handlowe

Prawidłowo zorganizowana i prowadzona pełna księgowość (księgowość handlowa) pozwala na optymalizowanie kosztów działalności i zmniejszanie obciążeń podatkowych. 

Pełna księgowość jest narzędziem, które daje wiele cennych informacji o finansach przedsiębiorstwa i wskaźnikach do jego rozwoju.

Outsourcing księgowości, czyli powierzenie prowadzenia rachunkowości specjalistom z kancelarii ControlSave pozwala na:

 • zmniejszanie kosztów i obciążeń finansowych prowadzonej działalności,
 • usprawnienie kontroli i planowania finansów,
 • wzrost dochodowości realizowanych projektów.
 • księgi handlowe - księgowość spółki z o.o.

Pełna księgowość - (księgi handlowe) obejmuje:

 • księgi rachunkowe (księgi handlowe) prowadzone na bieżąco, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rachunkowo-podatkowa weryfikacja dokumentów księgowych,
 • plan kont (zakładanie, modyfikacja),
 • polityka rachunkowości (opracowanie polityki rachunkowości),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rozliczenia delegacji,
 • prowadzenie rozrachunków,
 • pełna ewidencja zobowiązań i należności,
 • windykacja należności (płynność finansowa),
 • wynagrodzenia, składki ZUS i podatki dochodowe, PIT,
 • ewidencja VAT i ustalenie wysokości podatku VAT, CIT, PIT,
 • ustalamy wynik finansowy,
 • okresowe raporty zgodnie z oczekiwaniami Klientów,
 • sprawozdania finansowe,
 • sprawozdawczość statystyczną GUS, NBP, KNF,
 • zmiany do planu kont i polityki rachunkowości,
Dodatkowo:
 • audyt procesów księgowych,
 • optymalizacja obiegu dokumentów księgowo-finansowych,
 • doradztwo przy zawieraniu konkretnych transakcji.