| Logowanie | ControlSave - facebook ControlSave - google plus |

księgowość, prawo i podatki
pewność i bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych
indywidualne podejście i najlepsze rozwiązania

prowadzę działalność gospodarczą - kpir

Jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna

 • Uproszczona księgowość (KPiR)
 • ceny uproszczonej księgowości (KPiR)
 • ceny obsługi kadrowo-płacowej

Księgowość uproszczona.

 • księga przychodów i rozchodów (KPiR) prowadzona na bieżąco, zgodnie z rozporządzeniem,
 • księgowo-podatkowa weryfikacja dokumentów księgowych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • wynagrodzenia,
 • składki ZUS,
 • podatki dochodowe, PIT,
 • rozliczenia delegacji,
 • rozliczenia kosztów pojazdów,
 • ewidencja VAT i ustalenie wysokości podatku VAT, PIT,
 • deklaracje podatkowe VAT,
 • rozliczenie roczne PIT właściciela,
 • okresowe raporty zgodnie z oczekiwaniami Klientów,
 • optymalizujemy obieg dokumentów księgowo-finansowych,
 • rozrachunki i ewidencja zobowiązań i należności 
 • windykacja należności (płynność finansowa),
 • doradzamy przy zawieraniu konkretnych transakcji.

 

 Książka przychodów i rozchodów w ofercie podstawowej
w prostym i wygodnym abonamencie:


 

Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT)

Trzy plany księgowe różnią się zakresem usług oferowanych w abonamencie

Dokumentem księgowym jest: faktura, raport miesięczny z kasy fiskalnej, dowód wewnętrzny, dokument kasowy, lista płac, 10 operacji na wyciągu bankowym
       
       
Wszystko czego potrzebuje
Twoja firma
abonament
START
abonament
PLUS
abonament
PREMIUM

Ceny netto
w abonamencie miesięcznym

99,-
zł/miesięcznie
 

169,-
zł/miesięcznie
 

249,-
zł/miesięcznie
 

Ilość księgowanych
miesięcznie dokumentów
w abonamencie
20
dokumentów
40
dokumentów
60
dokumentów
Rozliczenie ZUS, PIT właściciela:
rozliczanie podatku i składek
ZUS oraz miesięczne zaliczki
i deklaracje ZUS
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
JPK - VAT 2018 tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Rozliczenie podatku VAT:
ewidencje i deklaracje VAT
miesięczne lub kwartalne
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Prowadzenie ewidencji
środków trwałych
i wyposażenia
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Prowadzenie ewidencji
pojazdów
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Podatkowa weryfikacja
dokumentów 
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Dostęp on-line do faktur
i rozliczeń księgowych
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Rachunek do  umowy zlecenia
lub umowy o dzieło wraz
z rozliczeniem podatku i ZUS
(opłata za 1 rachunek)
20,00 zł
10,00 zł
tak
w abonamencie
Transakcje wewnątrzwspólnotowe,
import, eksport wraz
z deklaracją VAT-UE
40,00 zł
miesięcznie
30,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie
Rozliczenie podatku u źródła
(opłata za wszystkie
transakcje w miesiącu)
60,00 zł
miesięcznie
40,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie
Różnice kursowe od transakcji
w walutach obcych
(opłata za 1 miesiąc)
60,00 zł
miesięcznie
40,00 zł
miesięcznie
tak
w abonamencie
Rozliczenie delegacji
właściciela (opłata za
1 delegację)
20,00 zł
za delegację
10,00 zł
za delegację
tak
w abonamencie
Koszt księgowania dokumentu
po wyczerpaniu abonamentu
4,75 zł
dla wszystkich planów abonamentowych
Jeżeli potrzebują Państwo indywidualnej
oferty zapraszamy do kontaktu
 Kliknij i napisz   Kliknij i napisz   Kliknij i napisz 

 Naliczanie wynagrodzeń i obsługa kadrowa
w prostym i wygodnym abonamencie:


 

Wszystkie ceny są cenami netto (bez VAT)

Trzy plany księgowe różnią się zakresem usług oferowanych w abonamencie

Sporządzamy miesięczne listy płac, paski wynagrodzeń, dokumenty do ZUS: zgłoszeniowe (rejestracja i wyrejestrowanie), rozliczeniowe oraz deklaracje PIT
       
       
Wszystko czego potrzebuje
Twoja firma do obsługi kadr i płac
abonament
START

abonament
PLUS

abonament
PREMIUM

Ceny netto
w abonamencie miesięcznym

19,-
zł / miesięcznie
za pracownika lub zleceniobiorcę
 

29,-
zł / miesięcznie
za pracownika lub zleceniobiorcę
 

49,-
zł / miesięcznie
za pracownika lub zleceniobiorcę
 

Sporządzanie listy płac z uwzględnieniem
nieobecności (urlopy, choroba) oraz
prowadzenie kartoteki wynagrodzeń

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie

Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
rozliczeniowych (DRA, RCA, RSA, RZA)
oraz przekazywanie ich do ZUS

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie

Wyliczenia miesięcznych zobowiązańz tytułu
ZUS i podatku od
wynagrodzeń

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sporządzenie i przekazanie do Urzędu
Skarbowego rocznej deklaracji
o podatku
od wynagrodzeń PIT-4R, PIT-8AR
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie

Sporządzenie i przekazanie do ZUS
zgłoszenia i wyrejestrowania pracownika
lub zleceniobiorcy
(ZUA, ZZA, ZWUA)

tak
w abonamencie

tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sporządzenie dla każdego pracownika
rocznej deklaracji o podatku dochodowym
oraz informacji
o składkach ZUS
15,00 zł
za pracownika
tak
w abonamencie
tak
w abonamencie
Sporządzenie dokumentów do ZUS
niezbędnych do wypłaty zasiłku
chorobowego, macierzyńskiego
60,00 zł
za komplet dokumentów
tak
w abonamencie
 tak
w abonamencie

Prowadzenie ewidencji czasu pracy,
ewidencji urlopów, listy obecności

60,00 zł
miesięcznie

30,00 zł
miesięcznie

tak
w abonamencie

Zatrudnienie pracownika i sporządzenie
wymaganych prawem dokumentów:
- skierowania na badanie wstępne,
- umowy o pracę,
- karty szkolenia BHP,
- informacji o warunkach zatrudnienia
  (zgodnie z art. 29 § 3 k.p.),
- informacji o równym traktowaniu
w zatrudnieniu,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenia PIT-2,
- informacji o podwyższeniu KUP,
- wniosku o przelewanie wynagrodzenia
  na rachunek bankowy,
- oświadczenia o korzystaniu z uprawnień
  do urlopu opiekuńczego

90,00 zł
za komplet dokumentów

70,00 zł
za komplet dokumentów

tak
w abonamencie

Sporządzanie dokumentów w czasie
trwania zatrudnienia:
- aneksu do umowy,
- zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach,
- skierowania na badania okresowe, kontrolne,
- innych dokumentów

40,00 zł
za dokument

25,00 zł
za dokument

tak
w abonamencie

Rozwiązanie stosunku pracy i sporządzenie
wymaganych prawem dokumentów:
- wypowiedzenia umowy,
- rozwiązania bez wypowiedzenia,
- obliczenie ekwiwalentu za urlop,
- wyliczenie przysługującej odprawy,
- sporządzenie świadectwa pracy

90,00 zł
za komplet dokumentów
70,00 zł
za komplet dokumentów
tak
w abonamencie

Rozliczenie delegacji krajowych lub zagranicznych pracowników:
- naliczenie diet,
- rozliczenie kosztów noclegów,
- rozliczenie przejazdów

25,00 zł
za delegację
20,00 zł
za delegację
10,00 zł
za delegację

Korekta listy płac, deklaracji ZUS, podatku

80,00 zł
za miesiąc korygowany
60,00 zł
za miesiąc korygowany
40,00 zł
za miesiąc korygowany

Jeżeli potrzebują Państwo indywidualnej oferty zapraszamy do kontaktu

 Kliknij i napisz   Kliknij i napisz   Kliknij i napisz